Zoek binnen ons aanbod van 7 koopwoningen !

Verhoging vrijstelling voor starters
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters gaat omhoog. Starters die in 2023 een huis kopen voor minder dan € 440.000 hoeven de 2% overdrachtsbelasting niet te betalen. De voorwaarden blijven ongewijzigd: de leeftijdsgrens van 34 jaar, de zelfbewoningsplicht en het niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling.

Jubelton gaat drastisch omlaag

De zogenaamde jubelton, het extra bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken voor de koop van een huis, gaat vanaf januari van € 106.671 flink omlaag naar € 27.231. Vanaf 2024 wordt deze regeling zelfs helemaal afgeschaft. Ouders mogen dan nog wel belastingvrij schenken, maar er is geen verhoogd bedrag meer voor een eigen woning. Zo’n schenking van je ouders mag je overigens ook gebruiken voor het aflossen of het verbouwen van je eigen woning.

Hypotheekrenteaftrek verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek wordt sinds 2020 stapsgewijs verlaagd. In 2023 mag je nog maximaal 37,05% aftrekken. Dat percentage geldt niet alleen voor je hypotheekrente, maar ook voor andere aftrekbare kosten voor je eigen woning, zoals erfpachtbetalingen of notaris- en advieskosten. De verlaging van de hypotheekrenteaftrek is vooral ongunstig als je meer dan € 73.031 verdient, want de inkomstenbelasting die je betaalt (49,5%) is hoger. Voor mensen met een lager inkomen is het belastingtarief gelijk.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

Tweeverdieners die in 2023 samen een huis kopen kunnen het tweede inkomen volledig meetellen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Voorheen telde het tweede inkomen mee tot 90%.

Overdrachtsbelasting voor beleggers gaat omhoog

De overdrachtsbelasting voor investeerders, die huizen kopen om te verhuren, stijgt van 8% naar 10,4%. Het kabinet wil hiermee het beleggen in huizen ontmoedigen.

NHG-grens voor hypotheken omhoog

De kostengrens van de NationaleHypotheekGarantie (NHG) is met ingang van 1 januari 2023 gestegen. Daardoor zullen er meer hypotheken voor garantie in aanmerking komen. Vanaf 2023 kun je voor een huis tot een koopsom van 405.000 euro een hypotheek met NHG krijgen. De grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan dit jaar maximaal 429.300 euro worden geleend. De NHG is ooit in het leven geroepen om in economische barre tijden een vangnet te bieden voor mensen die hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.

Energielabel woningen verplicht
Vanaf 1 januari 2015 hebben ongeveer vijf miljoen woningeigenaren per brief een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Het voorlopig label dient te worden omgezet in een definitief label. Vanaf 2021 verandert het ‘vereenvoudigd energielabel’ (VEL) naar een meer uitgebreid label. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Hiermee kan de woning verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toenemen. Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen: zie www.energielabel.nl. Een koper of huurder kan in de registratiedatabase EP-online of zoekjeenergielabel.nl zien of voor het betreffende adres al een geldig energielabel geregistreerd is. De geldigheid van het definitieve label is 10 jaar. In de praktijk betekent dit voor woningen dat er een deskundige moet worden ingeschakeld die fysiek op bezoek zal komen om het juiste label vast te stellen. Deze deskundige zal de kenmerken opnemen; de afmetingen, isolatievoorzieningen en installaties (bv c.v.ketel en zonnepanelen). Als er bij oplevering geen definitief energielabel aanwezig is, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat er kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registreren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Als dat niet wordt gedaan, moet de dwangsom worden voldoen. De dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt momenteel ca. € 435,- voor natuurlijke personen en ca € 870,- euro voor rechtspersonen. Met aanvullende vragen over handhaving en boete kan er contact worden opgenomen met de ILT: www.ilent.nl of 088 489 00 00.