Zoek binnen ons aanbod van 9 koopwoningen !

 

Actueel

Corona virus

Het Coronavirus treft op dit moment de hele samenleving en leidt tot ontwrichting van veel sectoren. Ons dagelijks leven wordt erdoor beïnvloedt. Gezondheid overstijgt ieders belang, daarom willen wij zorgvuldig te werk gaan! Juist in deze tijd waarin nog veel onduidelijkheid bestaat over het Coronavirus nemen wij als makelaar de best mogelijke beslissing over onze werkzaamheden. De brancheorganisatie adviseert ons hierbij op het meest actuele niveau. Om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen blijven geven nemen wij een aantal maatregelen in acht, uiteraard conformeren wij ons hierbij aan de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Belangrijke informatie in verband met bezichtigingen:

Wij verzoeken verkopers om niet aanwezig te zijn tijdens bezichtigingen tenzij het niet anders kan. Er wordt nadrukkelijk verzocht met niet meer dan 2 personen de woning te bezichtigen en kinderen, vrienden, vaders en moeders, enz. niet mee te nemen dus meer dan 2 personen worden niet toegelaten. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, maak dan geen afspraak of annuleer deze. Wij zetten geen zieke medewerkers in, geven geen handen en houden gepaste afstand. Is de ruimte te klein om samen te zijn met 1,5 meter onderlinge afstand? Wacht dan even buiten de ruimte. Verder vragen wij om niets aan te raken, geen deurklinken, geen kranen, geen lichtschakelaars e.d.  De makelaar is de enige die deurklinken aanraakt. Wij houden ons aan deze regels, wij verwachten dat ook van elke kijker!

NHG-grens voor hypotheken omhoog

De kostengrens van de NationaleHypotheekGarantie (NHG) stijgt met ingang van 1 januari 2021. Daardoor zullen er meer hypotheken voor garantie in aanmerking komen. Vanaf 2021 kun je voor een huis tot een koopsom van 325.000 euro een hypotheek met NHG krijgen. De grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan volgend jaar maximaal 344.500 euro worden geleend. De NHG is ooit in het leven geroepen om in economische barre tijden een vangnet te bieden voor mensen die hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.

Energielabel woningen verplicht
Vanaf 1 januari 2015 hebben ongeveer vijf miljoen woningeigenaren per brief een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Het voorlopig label dient te worden omgezet in een definitief label. Vanaf 2021 verandert het ‘vereenvoudigd energielabel’ (VEL) naar een meer uitgebreid label. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Hiermee kan de woning verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toenemen. Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen: zie www.energielabel.nl. Een koper of huurder kan in de registratiedatabase EP-online of zoekjeenergielabel.nl zien of voor het betreffende adres al een geldig energielabel geregistreerd is. De geldigheid van het definitieve label is 10 jaar. In de praktijk betekent dit voor woningen dat er een deskundige moet worden ingeschakeld die fysiek op bezoek zal komen om het juiste label vast te stellen. Deze deskundige zal de kenmerken opnemen; de afmetingen, isolatievoorzieningen en installaties (bv c.v.ketel en zonnepanelen). Als er bij oplevering geen definitief energielabel aanwezig is, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat er kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registreren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Als dat niet wordt gedaan, moet de dwangsom worden voldoen. De dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt momenteel ca. € 170,- voor natuurlijke personen en ca € 340,- euro voor rechtspersonen. Met aanvullende vragen over handhaving en boete kan er contact worden opgenomen met de ILT: www.ilent.nl of 088 489 00 00.