Zoek binnen ons aanbod van 11 koopwoningen !

Taxaties

Het is niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen waardebepaling, taxatie en keuring. Hieronder vindt u in het kort wat onder deze termen wordt verstaan en wat wij op dit gebied voor u kunnen betekenen.

Waardebepaling

Heeft u plannen voor het verkopen van een woning of het kopen van een nieuwe woning? Dan wilt u natuurlijk de actuele waarde van de woning weten. Wij kunnen in dat geval een waardebepaling verzorgen. Dit is een indicatie van de waarde die wij mondeling toelichten. U kunt door ons vrijblijvend de waarde van uw woning laten bepalen. Als u het contactformulier op deze website invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Taxatierapport

Een taxatie kan nodig zijn voor verschillende doeleinden. Denk aan:

- een aankoop- of verkoopbeslissing,
- het afsluiten van een hypothecaire geldlening bij een bank of verzekeringsmaatschappij met of zonder NHG,
- een boedelverdeling vanwege een echtscheiding.

Daarnaast kan een taxatie ook om diverse fiscale redenen noodzakelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld een boedelverdeling of i.v.m. erfbelasting (voorheen successierecht).

Taxatierapport aanvragen?

Wilt u een taxatierapport bij John Driessens aanvragen? Kies dan hier uw gewenst rapport:

De Waarde van onroerend goed

Onroerend goed heeft vele waarden, of het nu om een huis, kantoor of bedrijf gaat. Er is sprake van een waarde, die in beginsel door marktwerking wordt bepaald. Koper en verkoper kunnen dit begrip ieder anders inschatten. Voor de verzekering praat men over de herbouwwaarde, de bank vindt de executiewaarde belangrijk en de fiscus rekent met de waarde in het economische verkeer.

Het taxatierapport:  een realistisch waardeoordeel

Voor alle partijen is van belang op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een ter zake deskundige. We hebben het dan over een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met alle relevante argumenten. Aan de taxateur worden hoge eisen gesteld om aan alle gestelde criteria in de taxatierapportage te voldoen. Voor zowel particuliere als bedrijfsmatige taxaties bent u bij ons aan het juiste adres!

Keuring (bouwkundig)

Een bouwtechnische keuring gaat voornamelijk in op de staat van onderhoud van een woning en bepaalt geen waarde. Deze keuring wordt uitgevoerd door een extern en onafhankelijk bouwkundig bureau en geeft een beeld van de onderhoudskosten die op de korte en/of lange termijn m.b.t. het onroerend goed verwacht mogen worden.